O Nas

Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele) i prowadzić życie rodzinne, ponieważ więzi z Ojcem niebieskim i z braćmi polegają na wierze i miłości

Święty Antoni z Padwy

Kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy w Płocku został wzniesiony w latach 2001-2004. Do jego poświęcenia doszło 15 lipca 2004 roku, a ceremonii przewodził dziekan płocki Józef Kowalski.

Nasz kościół i parafia położone są w dzielnicy Budki Ciechomickie, blisko Trasy ks. Jerzego Popiełuszki. Powstanie kościoła jest odpowiedzią na długoletnie prośby mieszkańców, którzy po pożarze poprzednio stojącego tu drewnianego kościoła w 1995 roku zmuszeni byli przemieszczać się do sąsiednich parafii, nieco oddalonych i pozbawionych dogodnych połączeń komunikacji miejskiej.

Wybór patrona naszego kościoła, Świętego Antoniego z Padwy, łączy się z misją zacieśnienia więzi wspólnotowych i rodzinnych, jakie nasza parafia sobie postawiła. Święty Antoni, znakomity kaznodzieja i franciszkanin, znany jest ze swojej długoletniej pracy na rzecz biednych i potrzebujących.

My również, dzięki wspaniałomyślności i hojności wiernych, stawiamy sobie za cel niesienie pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Mamy tu na myśli nie tylko pomoc materialną w postaci paczek świątecznych, darmowej jadłodajni, corocznej zabawy choinkowej dla dzieci z domu dziecka itp., ale również wsparcie duchowe, jakie dają rozmaite koła przykościelne działające na terenie naszej parafii.

Wspomniane koła zrzeszają członków należących do różnych grup wiekowych i posiadających różne zainteresowania. Wśród nich, na specjalne wyróżnienie zasługuje Grupa Muzyki Chrześcijańskiej, raz w tygodniu odwiedzająca dzieci leżące w naszym dzielnicowym szpitalu przynosząc im radość, wiarę i nadzieję. Warto również wspomnieć o wsparciu dla naszych Braci walczących z nałogami, którego udzielają działające na terenie naszej parafii grupy AA i AN.

Wszystkie te szlachetne, chrześcijańskie cele nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wsparcia Świętego Antoniego i bez pomocy naszego drogiego księdza Proboszcza, Adama Nowaka, który od samego początku powstania parafii z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem oddaje się pracy duszpasterskiej.