Kościół Domowy

NAJLEPSZA POMOC DLA MAŁŻONKÓW SAKRAMENTALNYCH W SZCZĘŚLIWYM ŻYCIU NA ZIEMI I OSIĄGNIĘCIU ZBAWIENIA!!!

Domowy Kościół powstał w ramach Ruchu Światło-Życie w 1978 z pomysłu założyciela Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego (1921-1987). Obecnie wspólnoty DK można znaleźć w niemalże wszystkich polskich miastach, a także w wielu poza granicami Polski.

Małżeństwa Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie realizują duchowość małżeńską zaczerpniętą z charyzmatu Equipes Notre Dame, której celem jest wzajemne uświęcanie się małżonków, tworzenie jedności małżeńskiej i realizowanie katechumenatu rodzinnego. Łączy się to z przyjęciem zobowiązań opisanych w „Zasadach Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie”. Dokument ten reguluje zasady działania Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Zobowiązania nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Sensem i celem życia w małżeństwie jest dążenie do zbawienia w jedności ze współmałżonkiem. Tylko z Bogiem jest możliwe radosne, trwałe małżeństwo!!! Bóg gwarantuje szczęśliwe małżeństwo, jeżeli będzie ono z Nim przeżywane każdego dnia!

 Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.

Domowy Kościół to krąg 4-7 małżeństw, którzy spotykają się  wszyscy razem raz w miesiącu z kapłanem opiekunem, by przez rozmowę, modlitwę i naukę wzajemnie się umacniać i wspomagać w osiągnięciu celu ( patrz 1 zdanieJ).

Kilka rzeczy jaka daje wspólnota:

  1. Otoczenie prawdziwie życzliwych osób!
  2. Wsparcie i zrozumienie!
  3. Bezinteresowna pomoc, zwłaszcza modlitewna!
  4. Umocnienie w wierze!
  5. Bliższa więź i lepsza komunikacja ze współmałżonkiem i dziećmi!

I wiele więcej!!!

W naszej parafii istnieje obecnie jeden krąg Domowego Kościoła, do którego należą 3 małżeństwa. Opiekuje się nim nasz Proboszcz      ks. Andrzej Smoleń. Są także małżeństwa, którzy z różnych przyczyn (najczęściej zmiany miejsca zamieszkania) należą do kręgów DK w innych parafiach.

Cała wspólnota Domowego Kościoła diecezji płockiej ma również możliwość spotkania i zacieśnienia więzi w każdy 3 piątek miesiąca na wspólnej Eucharystii o godzinie 18.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, ul. Stary Rynek. Wspólnotą opiekuje się i jej przewodzi Moderator Diecezjalny ks. Andrzej Pieńdyk.

Więcej informacji o wspólnocie Domowego Kościoła można znaleźć na stronach internetowych:

www.dk.oaza.pl

domowykosciol-plock.pl

Ksiądz Proboszcz również chętnie udziela informacji o wspólnocie.

Swoją pomocą dla parafian, poradą i wsparciem, pragną służyć

Ewa i Bogdan Zaręba – małżeństwo z 17-letnim stażem i 5 dzieci. Kontakt pod nr tel. – 505925738, mail – [email protected]