Blog

Najlepsze wskazówki do gry w kasynie dla początkujących

nowe kasyna dla polski

The change in our lifestyle due to the ongoing pandemic has changed many things in our behavior, including our online time, which has doubled in the last year. A greater online presence means finding various forms of entertainment virtually, one of which is online gambling. You can easily gamble on the Internet – every player can test new casinos for Poland and choose the one that suits him best. 

However, you need to learn some basics until you feel you are ready to play online casino games. It is advisable to be careful and not rush into this without obtaining all the information a beginner player will need. Let’s check out some valuable tips on how to start your gambling adventure wisely.

Choose the right online casino

When you start looking for a reputable casino platform, choosing from so many different companies that are looking for new players can be overwhelming at first. It is difficult for an inexperienced player to recognize which platforms are based solely on good design. However, you can start with what games you want to play. 

Do you want slot games or table games? If you plan to be a regular, look for websites that offer a loyalty program for their dedicated users. Customer reviews and ratings can also be very helpful. This will give you an insight into what to expect and how to choose the right online casino for you.

Finding New Casinos

New casinos for Polish players appear on the market with impressive regularity, offering an innovative approach to online gambling. To find the newest and most promising ones, it is worth visiting specialized gambling websites that regularly review and rate new casinos. Such sites often provide casino rankings based on various criteria, such as security, games offered, bonuses, and customer service.

Advantages of New Casinos

 1. Innovation : New casinos often introduce fresh and innovative solutions that aim to improve the user experience. This may include modern user interfaces, improved gaming options, or unique loyalty systems.
 2. Attractive Bonuses : As part of their promotions, new casinos often offer more attractive welcome bonuses and promotions than their experienced competitors. This is a strategy to attract new players.
 3. New Technologies : By introducing the latest technologies, such as VR (virtual reality) games and advanced mobile options, new online casinos offer experiences that cannot be found in older platforms.
 4. Fast Customer Service : New casinos often place great emphasis on quality customer service, offering quick and effective assistance in order to build positive relationships with users.

Important Aspects of Choosing a New Casino

When choosing a new online casino, it is important to pay attention not only to its advantages, but also to the license confirming the legality of the activity, opinions of existing users, and available payment methods. This will allow you to enjoy the game without worrying about the security of your data and funds.

The introduction of new casinos to the article on online gambling is part of the trend of growing popularity of online games in Poland. Thanks to this, players have access to an increasing number of options, being able to choose the platform that best suits their individual preferences.

Set your budget

To have fun, you need to be responsible and not throw away your savings just to play at the casino. Gambling is only great if you can afford to lose. 

It’s certainly not pleasant if you’re constantly afraid of losing money. Set aside a certain amount that does not particularly impact your life so that you do not have to think about borrowing money to play. If you are new to gambling, you may find yourself drawn to the game even after losing a few times. 

Learn the rules of the game

Before you start playing, please check the regulations in your country . Additionally, each platform is unique and has its own regulations. Please read their terms and conditions carefully before registering. Learn how to play the game of your choice. 

If it’s a table game, read up on it more thoroughly so you don’t waste time and money on something you don’t know much about. By knowing the game, you increase your chances of winning. Research keeps you away from the frustration of not understanding the rules. Take your time and learn more before diving into the world of gambling.

Take advantage of bonuses

To attract more users online, casino sites offer benefits to new players. There is no reason not to make the most of it as it promises you a good start. The platforms offer different types of casino bonuses, so you can compare and find good deals for yourself. 

Therefore, it is important to read everything before claiming your bonus. There are cases where these benefits seem like the best deal you can get, but be careful. 

Know when to stop

Influenced by stories and movies filled with casino winnings, novice players tend to overestimate their skills and chances of winning. While there is a possibility of winning, there is also an equal chance of losing. This should be a beginner’s attitude. Don’t expect much before you actually hit the jackpot. 

It is advisable to pause after finishing the game, regardless of its outcome. This gives you a fresh perspective on whether you should start a new game or take some time off. If you lose but stop while you still have money, you will still be a winner. Be in control of your decisions, even if you feel very excited.

Wiara i Bóg jako pomoc w leczeniu patologicznego hazardu

Uczucia i emocje towarzyszące uzależnieniu

Jednym z podstawowych powodów, dla którego wpadamy w „szpony” uzależnienia, jest towarzyszące mu uczucie podniecenia, ekstazy i odprężenia. Pijąc, narkotyzując się czy grając hazardowo, wydaje nam się, że jesteśmy lepsi, że dopisuje nam szczęście i że życie jest piękne. Znikają problemy, stres i smutek.

Oczywiście wszystko to jest tylko złudzeniem, a radość i podniecenie szybko zamieniają się w desperację, depresję i niską samoocenę. Czujemy, że nie zasługujemy na miłość i na wybaczenie i że nie ma rozwiązania naszego nałogu.

Oczywiście, zarówno te skrajnie pozytywne, jak i skrajnie negatywne emocje nie są dla nas zdrowe. Aby sobie z nimi poradzić, warto szukać pomocy w Bogu.

Wiara daje nadzieję

Jedną z podstaw naszej wiary jest to, że miłosierny Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i wybacza im grzechy. Częścią ludzkiej natury jest błądzić, ale nasz Pan zawsze będzie na nas czekał z otwartymi rękami, gotowy, aby przyjąć nas na nowo w swojej wspólnocie. Biblia daje na to wiele przykładów: kuszenie Ewy, przypowieść o synu marnotrawnym, śmierć Chrystusa za nasze grzechy itp.

Wiara w miłosierdzie Boga daje pewność, że nasze błędy zostaną wybaczone oraz uzbraja w siłę i wytrwałość, aby podnieść się i walczyć z nałogiem. Modlitwa, spowiedź i pokuta pozwalają oczyścić własne sumienie i pozbyć się przytłaczającego ciężaru, jakim jest poczucie winy. Rozmowa z Bogiem i oddanie się jego łasce pozwala lepiej skupić się na własnej odnowie duchowej, a co za tym idzie – wyleczeniu.

„A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie” – pisze Święty Piotr w swoim pierwszym liście (5:10). Jego słowa pozwalają wierzyć, że Bóg wspomoże nas w trudach walki z uzależnieniem i że tak ciężka próba jeszcze bardziej nas wzmocni w wierze.

Faktyczne korzyści z wiary dla leczenia nałogu

Boża pomoc w leczeniu uzależnienia od hazardu nie sprowadza się tylko do wiary, że jako jego dziecko zasługujemy na pomoc. Chrześcijańskie podstawy mają jak najbardziej konkretne odniesienia do życia codziennego, nieprzemijające nawet we współczesnym społeczeństwie. To pewnie z tego powodu wiele wspólnot mających na celu pomoc uzależnionym odnosi się do wiary w Boga przy ustalaniu swoich zasad.

Przykładem jest tu słynne 12 kroków wychodzenia z nałogu opracowane przez AA i stosowane z powodzeniem jako program leczenia i samopomocy nie tylko dla alkoholizmu, ale i innych uzależnień. Podstawowe założenia 12 kroków opierają się właśnie na Bogu, wierze w jego istnienie i pomoc. Program działania jest jednak daleki od mistycyzmu i polega na zrozumieniu konkretnego problemu, walce z nim i naprawie wyrządzonych szkód.

Wiara w Boga łączy się również z wyborem życia według Jego przykazań, które stanowią pewnego rodzaju „regulamin”. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną… Nie kradnij… Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego… Znając zasady, według których należy żyć, łatwiej jest dokonać wyboru i autoregulacji, eliminując tzw. szarą strefę i zmniejszając ryzyko błędów.

Jak leczyć uzależnienie od hazardu

Podłoże psychologiczno-społeczne

Dla wielu osób hazard i kasyno to tylko okazjonalna rozrywka i sposób na nudę przy ściśle kontrolowanym budżecie. Są jednak tacy, którzy szybko uzależniają się od towarzyszącemu zakładom dreszczyku emocji, adrenaliny i możliwości wzbogacenia. Mimo rosnących długów nie są w stanie przestać, co prędzej czy później zaczyna odbijać się na ich życiu rodzinnym i zawodowym, problemach z wierzycielami i z prawem, nierzadko prowadząc nawet do samobójstwa.

Na rozwój uzależnienia od hazardu – podobnie zresztą jak w przypadku innych rodzajów uzależnień – wpływa szereg czynników. Można wśród nich wymienić niską samoocenę, zaburzenia w kontaktach społecznych, brak jasno postawionych celów w życiu, ale również złą sytuację finansową, brak stałej pracy itp. Świat hazardu jawi się w takiej sytuacji jako odskocznia od problemów codziennego życia i sposób na szybkie wzbogacenie się.

Diagnoza

Jak to zwykle bywa z uzależnieniami, zwykle sam uzależniony nie zdaje sobie sprawy, że ma problem, a do diagnozy i leczenia namawia go rodzina. Diagnostyką patologicznego hazardu zajmuje się najczęściej psychiatra pracujący w poradni dla osób uzależnionych, który przeprowadza dokładny wywiad odnośnie nawyków hazardowych i ogólnego stanu psychicznego pacjenta.

Objawami potwierdzającymi patologiczne uzależnienie od hazardu są między innymi:

 • silna potrzeba lub poczucie przymusu grania,
 • stany niepokoju, rozdrażnienia lub gorszego samopoczucia przy próbach przerwania czy ograniczania grania,
 • poświęcanie coraz większej ilości czasu na granie,
 • zaniedbywanie innych sfer życia,
 • kontynuowanie gry pomimo jej szkodliwych konsekwencji.

Sposoby leczenia

Dobór sposobu leczenia patologicznego hazardu zależy od tego, na jakim etapie uzależnienia znajduje się pacjent. Może ono polegać na psychoterapii ambulatoryjnej (regularnych wizytach u psychologa lub/i psychiatry) albo – w fazie desperacji i utraty nadziei – na leczeniu w zamkniętym ośrodku.

Do podstawowych celów leczenia można zaliczyć:

 • wyjaśnienie psychologicznej i neurologicznej natury uzależnienia,
 • zmotywowanie pacjenta do zmian,
 • nauka zdrowych relacji społecznych i metod zwalczania stresu,
 • stworzenie planu spłaty długów.

W przypadku gdy diagnoza wykaże, że uzależnienie od hazardu ma podłoże psychiatryczne (depresja, ADHD, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne itp.), do terapii psychologicznej często dołączane jest również leczenie farmakologiczne. Do najczęściej przepisywanych leków należą antydepresanty, stabilizatory nastroju oraz leki blokujące euforyczne efekty uzależnienia.

Kolejnym ważnym elementem leczenia jest nakłonienie pacjenta do udziału w spotkaniach zgromadzeń Anonimowych Hazardzistów lub innych tego rodzaju grup. Spotkania z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji pomaga dodatkowo zmotywować pacjenta, dając mu poczucie, że nie jest osamotniony w swojej walce. Wspólnot Anonimowych Hazardzistów ma na terenie Polski dużo placówek, udzielają one również pomocy i informacji drogą telefoniczną i mailową.

Telefony zaufania

Jeśli obawiasz się, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest uzależniony od hazardu, możesz podzielić się tym problemem, dzwoniąc pod któryś z poniższych telefonów. Rozmowa ze specjalistą pozwoli uzyskać szereg przydatnych informacji na temat kroków, jakie należy podjąć.

 1. Kryzysowy Telefon Zaufania: 116 123 (bezpłatny)
 2. Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 022 425 98 48
 3. Telefon zaufania Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar: 022 823 65 31
 4. Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia: 022 844 44 70
 5. Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich, prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP: 801 889 880

Co mówi Biblia o hazardzie

Czy hazard to grzech?

Słowo hazard pochodzi od francuskiego „hasard”, co oznacza przypadek, traf, ale również ryzyko. Słownik Języka Polskiego PWN definiuje hazard jako „gry lub zakłady, w których stawką są pieniądze”, ale również „ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy od przypadku”. Aby móc zatem stwierdzić, jak Biblia zapatruje się na gry hazardowe, należy wziąć pod uwagę kwestię pieniędzy, ryzyka i przypadku, czyli szczęścia.

Pieniądze

Zacznijmy od pieniędzy. W Biblii można odnaleźć sporo ostrzeżeń przed „miłością do pieniędzy” i szukaniem szybkich sposobów na wzbogacenie się. W pierwszym liście św. Pawła do Tymoteusza 6:10 czytamy, że „…korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami”.

Biblia ostrzega również przed zazdrością, samolubstwem i bogaceniem się kosztem innych, które często są siłą napędową hazardu. Wszelkie wygrane przez nas środki, to pieniądze, które ktoś inny stracił. Nasza radość to łzy innych rodzin. „Strzeżcie się wszelkiej zachłanności” – pisze Łukasz (12:15), a pierwszy list do Koryntian (10:24) ostrzega „Niech każdy szuka korzyści nie swojej własnej, lecz drugiego”.

Decydując się na grę w kasynie, nie zawsze robimy to tylko dla chwilowej, niewinnej i kontrolowanej rozrywki. Hazard zbyt często postrzegany jest przez nas jako sposób na szybki zarobek, na poprawienie swojego statusu społecznego, na zakup czegoś, czego inni będą nam zazdrościć. A przecież Bóg wyraźnie uczy „nie pożądaj (…) żadnej rzeczy bliźniego swego”.

Ryzyko

Drugim ważnym aspektem hazardu jest ryzyko, nie tylko związane z potencjalną utratą pieniędzy, ale również z możliwością uzależnienia się. Biblia w jasny i kategoryczny sposób potępia nadmierne ryzyko i związaną z nim pokusę „Ci, którzy są zdecydowani być bogaci, wpadają w pokusę i sidło oraz wiele nierozumnych i szkodliwych pragnień, pogrążających ludzi w zagładę i ruinę” czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza (6:9).

Ryzykując pieniądze w zakładach hazardowych, stawiamy w niebezpieczeństwie szeroko rozumianą stabilność swojej rodziny, wykształcenie własnych dzieci, nasze i ich zdrowie psychiczne. A przecież wszystko, co mamy jest darem od Boga, o który powinniśmy dbać.

Szczęście

Nieodłącznym elementem hazardu jest przekonanie, że dzisiaj na pewno „uśmiechnie się” do nas szczęście. A jeśli nie dzisiaj, to jutro. Albo pojutrze. Wpadamy w błędne koło nałogu, licząc na to, że przypadek może odmienić nasze życie.

Biblia jednak ostrzega przed wiarą w złudne „szczęście”, porównując je do bożka, któremu składamy hołd. Wystarczy znać 10 przykazań, aby wiedzieć, że Bóg chce, abyśmy „nie mieli cudzych bogów”. Kiedy w starożytności Izraelici zaczęli zastawiać stół bóstwu szczęścia, licząc na jego hojność, Bóg powiedział im „Uczyniliście to, co złe w moich oczach, i wybraliście to, w czym nie miałem upodobania” (Księga Izajasza 65:11, 12).

Hazard a odpoczynek

Z drugiej jednak strony, Biblia nie potępia, a wręcz zachęca do odpoczynku. „Aby odpoczywał służebnik i służebnica twoja, jako i ty” – czytamy w Księdze Mojżeszowej 5:14. Możemy z tego wnioskować, że Bóg zna i rozumie ludzką potrzebę wypoczynku po wysiłku zarówno fizycznym, jak i intelektualnym.

Jeśli więc traktujemy gry hazardowe (automaty slotowe, ruletkę, gry karciane itp.) jako formę rozrywki i „odstresowania się” po męczącym dniu, nie ma w tym nic, co mogłoby zostać zinterpretowane jako grzech. Niektórzy relaksują się, czytając książki, słuchając muzyki, spacerując, inni robią to w kasynie (internetowymi czy stacjonarnym).

Co więcej, wiele gier hazardowych dostępnych jest obecnie w darmowej wersji demo, która pozwala na stawianie zakładów wirtualnymi monetami. Taki system gry jest czystą rozrywką, eliminuje bowiem całkowicie ryzyko chciwości i uzależnienia, które Biblia potępia.

Hazard a cele charytatywne i społeczne

Jak interpretować hazard, którego celem jest pomoc potrzebującym? Rozmaite instytucje, w tym również Kościół katolicki, często organizują rozmaite loterie i gry bingo, zapraszając członków do wpłaty pieniędzy na cele charytatywne. Sam sposób zbierania funduszy jest niczym innym jak formą hazardu. Natomiast jego cel odbiega zdecydowanie od tego, co potępia Biblia.

Należy również zwrócić uwagę na pozytywne konsekwencje społeczne i gospodarcze legalnego hazardu w obecnej strukturze państwowej. Istniejące kasyna nie tylko dają źródło zatrudnienia wielu ludziom, ale również płacą podatki, które są przeznaczane na rozwój edukacji i gospodarki, oraz rozmaite programy społeczne.